KavesNET

Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Hubspot
Joomla
Drupal
Wix
Shopify
Magento
Typeo3

Hizmet Sözleşmesi

İşbirliği ve Kalite Garantisi Altında Hizmet Alımı

Sözleşme, tarafların hakları, sorumlulukları ve karşılıklı taahhütleri içerir, böylece işbirliği net, adil ve düzenli bir şekilde yürütülebilir.

1- Taraflar

Madde 1.1:
Bu sözleşme, hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan KAVESNET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (KAVESNET olarak anılacaktır) ile yeni müşteri kaydı bölümünde ifade edilen ve detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında KAVESNET’e ait olan https://kaves.net/ internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.


Madde 1.2:
Taraflar, iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu


Madde 2.1:
İş bu sözleşme Müşteri tarafından Site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında KAVESNET ’e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Madde 2.2: Üyelik bilgileri Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde temel alınacağından Müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

Madde 2.3: KAVESNET, kayıt, satın alma veya benzer işlemler sırasında; bildirimlerde bulunmak, bülten göndermek veya hesap onayı gibi güvenlik protokollerini uygulamak için e-posta, cep telefonu vb. iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğrulama kodu gibi yöntemlerle onaylanmasını talep edebilir, hizmetlerin kullanılabilmesi için bu onay süreçlerini zorunlu tutabilir.

3- Müşteri İletişim ve Bilgi Adresleri


Madde 3.1:
KAVESNET sözleşme süresi içinde Müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 3.2: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Madde 3.3: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

Madde 3.4: KAVESNET, kullanıcının kayıt sırasında paylaşmış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak, sahip olduğu hizmetlerle ilgili bildirimler veya bültenler gönderebilir.

4- Sipariş ve Hizmet Teslimatı


Madde 4.1:
KAVESNET, Müşteri’nin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile KAVESNET ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

Madde 4.2: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin yükümlülüğü Müşteri’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri yükümlü olacaktır.

Madde 4.3: Müşteri aldığı hizmet dahilinde KAVESNET tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken KAVESNET tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

Madde 4.4: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 4.5: KAVESNET ’in vermiş olduğu hizmetler karşılığında sorumluluğu; alınan hizmetin aylık bedeli kadardır. Müşteri hizmetlerinde oluşabilecek her türlü aksaklık sorun ve ziyanlarda tazmin talebi hizmetin aylık bedelini geçemez.

Madde 4.6: KAVESNET, vermiş olduğu ürün ve hizmetlere özel kullanım şartlarını ürün ve hizmete özel hazırlanmış web sayfasında belirtmektedir. Kullanıcılar hizmetleri satın aldıklarında bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.

Madde 4.7: KAVESNET, vermiş olduğu ürün ve hizmetlerde zaman içinde değişikliğe gidebilir.

Madde 4.8: KAVESNET, kullanılan ürün ve hizmetin içeriği ve kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ileri sürmeden hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda kullanıcıya hizmet ve ürün den kalan bakiyesi iade edilir. Müşteri iade işlemini kabul etmemesi veya ilgili bildirimlere cevap vermemesi durumunda ilgili bakiye hesabına artı bakiye olarak yansıtılır.

Madde 4.9: KAVESNET, süresi dolmuş alan adı, hosting, veya diğer sunduğu hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 4.10: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından KAVESNET ’e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

Madde 4.11: Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

Madde 4.12: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 7 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır)

5- Müşteri Sorumluluğu


Madde 5.1:
KAVESNET, hiçbir kullanıcının isteği üzerine sunucuya ek bir yazılım kurulmaz/kurulu yazılımların ayarları değiştirilmez.

Madde 5.2: Müşteri, KAVASNET’ten almış olduğu hizmetlerde kurmuş olduğu scriptlerin çalışmamasından kendisi sorumludur bu nedenle KAVASNET’i sorumlu tutamaz. Müşteri, ücretli olarak alacağı script, tema, modül vb. yazılımları satın almadan önce KAVESNET’e gereksinimlerini bildirmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek gereksinim eksiğinden KAVESNET sorumlu tutulamaz. KAVASNET’ten yeni hizmet alacak müşterilerin daha önce satın aldığı script, modül, tema vb. yazılımları KAVASNET’in sunucularında çalıştırmak istiyorsa hizmet almadan önce sunucuda kurulu olan gereksinimleri öğrenmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek gereksinim eksiğinden KAVESNET sorumlu tutulamaz.

Madde 5.3: Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

Madde 5.4: Müşteri, hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan KAVESNET ’e herhangi bir kusur iletilemez. KAVESNET, sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. KAVESNET, kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya KAVESNET ’in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için feshedebilir. KAVESNET, hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteri’ye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

Madde 5.5: Müşteri, hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan KAVESNET ’e herhangi bir kusur iletilemez. KAVESNET, sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. KAVESNET, kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya KAVESNET ’in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için feshedebilir. KAVESNET, hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteri’ye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

Madde 5.6: Telif hakları saklı çalışmalar, ticari ses, video, müzik dosyaları ve T.C. yasalarınca yasaklanmış diğer tüm materyallerin barındırılması kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Kullanıcıya sözleşmenin 7.3. maddesi dahilinde inceleme yapılarak yedek teslim edilecektir.

Madde 5.6: Pornografi, erotik resimler, videolar ve benzeri içerikler barındıran yayınların barındırılması kesinlikle yasaktır ve tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Kullanıcıya sözleşmenin 7.3. maddesi dahilinde inceleme yapılarak yedek teslim edilecektir.

Madde 5.7: Jumpling, MUDs, Egg Drop, interaktif oyunlar ve SWF dosyalarının FTP Server ‘da barındırılması kesinlikle yasaktır.  Tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Kullanıcıya sözleşmenin 7.3. maddesi dahilinde inceleme yapılarak yedek teslim edilecektir.

Madde 5.8: Herhangi bir din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri toplumsal grupları temel alan ayrımcı ve öfke içeren içeriklerin barındırılması kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Kullanıcıya sözleşmenin 7.3. maddesi dahilinde inceleme yapılarak yedek teslim edilecektir.

Madde 5.9: Hosting ve reseller paketlerinin dosya deposu, paylaşım servisi olarak kullanılması, sunucularda program exe, bat vb. uzantılar barındırılması kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Kullanıcıya sözleşmenin 7.3. maddesi dahilinde inceleme yapılarak yedek teslim edilecektir.

Madde 5.10: Hack ve hacking için gerekli uygulamalar, programlar, saldırı araçları barındırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Kullanıcıya sözleşmenin 7.3. maddesi dahilinde inceleme yapılarak yedek teslim edilecektir.

Madde 5.11: Proxy Scriptlerin, Anonymizerların ve tüm IP Scannerlerin; Mail Bombers, Spam Scriptlerin kullanılması madde 6.3’te belirtildiği gibi kesinlikle yasaktır ve tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Kullanıcıya sözleşmenin 7.3. maddesi dahilinde inceleme yapılarak yedek teslim edilecektir. Spam neticesinde doğabilecek maddi zararlardan tamamen müşteri sorumludur.

Madde 5.12: KAVESNET, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin içeriklerinden, bu içeriklerin hatalı / kötü niyetli kullanımından ayrıca gönderilip alınan e-posta verilerinden doğabilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 5.13: Müşteri, sunucularda satın aldığı her çekirdek sayısı başına 1 Ghz kullanım yapabilir. Örneğin 8 Core bir sunucu aldığında 8000 Mhz’de adil kullanım kısıtlaması uygulanacağını kabul eder.

Madde 5.14: KAVESNET, hizmet içeriğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Yasal mercilerden gelecek bildirimler sonucu hizmet içeriği incelenerek Müşteri bilgileri yasal mercilere iletilir.

6- Ödeme Sorumluluğu


Madde 6.1:
Müşteri, ödeme tarihinden sonraki 3 gün boyunca ödemesini gecikmeli olarak yapabilir. Ancak bu 3 günün sonunda ödeme yapmazsa hizmet kalıcı olarak silinir. KAVESNET’in sözleşmenin 7.2. maddesinde belirtildiği gibi yedek verme ve hizmeti açık tutma zorunluluğu yoktur.

Madde 6.2: Sipariş edilen ürün/hizmet ne olursa olsun ödeme KAVESNET tarafından onaylanmadığı sürece aktif edilmeyecektir. Ödeme yapılmadığı gerekçesi ile askıya alınan hizmetlerde aynı şekilde ödeme KAVESNET tarafından onaylanmadığı sürece aktif edilmeyecektir. Acil durumlarda KAVASNET’in banka hesaplarına EFT işlemi yapılmaması gerekmektedir. EFT ile alınmakta olan ödemeler EFT saatleri içinde KAVASNET’in banka hesabına ücret geldiğinde fatura onaylanacaktır. Bu nedenle Müşteri tarafından acil ödemelerin kredi kartı/banka kartı ile fatura üzerinden çevrimiçi olarak yapması önerilmektedir. EFT ile yapılacak ödemelerden dolayı EFT saatleri dışında ödeme onaylanmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu şekilde yapılan ödemenin EFT saatleri dışında onaylanması teklif dahi edilemez.

Madde 6.3: Yapılacak ödemeler KAVESNET tarafından peşin alınmaktadır. Bu nedenle EFT gibi işlemlerden dolayı doğabilecek bütün sorunlardan KAVESNET sorumlu tutulamaz.

Madde 6.4: Ödemenin gecikmesi durumunda KAVESNET vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

Madde 6.5: KAVESNET, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

Madde 6.6: Müşteri, almış olduğu hizmetlerin ödemelerini ödeme yöntemi ayrımı olmaksızın KAVESNET ‘e bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde sipariş numarası, ödeme yapılan ürün veya hizmetin ismi ve ödeme yöntemi açık bir şekilde belirtilmelidir.

Madde 6.7: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek Müşteri’nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler KAVESNET tarafından bildirilecektir.

Madde 6.8: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

Madde 6.9: KAVESNET önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6.10: Ücret kati sipariş tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri, ödeme kanalları üzerinde belirtilen banka hesap numaralarına veya KAVESNET ‘e elden ödemekle yükümlüdür.

Madde 6.11: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı KAVESNET, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

7- Yedek Sorumluluğu


Madde 7.1:
 KAVESNET, sağladığı hiçbir hizmette yedek alma sorumluluğunda değildir. Yedek alma sorumluluğu tamamen Müşteri’ye aittir. KAVESNET bu konuda kesinlikle sorumlu ve/veya mesul tutulamaz. KAVESNET, günlük yedek almaktadır fakat oluşabilecek veri kayıplarının önlenmesi için asıl yedek sorumlusu Müşteri’dir.

Madde 7.2: Ödemesini yapmayan Müşteri’nin hizmeti 3 gün içinde sonlandırılmaktadır. 3 gün sonra Müşteri, KAVASNET’ten herhangi bir şekilde yedek talep edemez.

Madde 7.3: İllegal içerik barındırmakta olan bir Müşteri’nin hesabı askıya alınmaktadır. Bu hesabın yedeğini KAVASNET, Müşteri’ye vermeme hakkını saklı tutar. Veya hizmet politikası gereği kendi haklarını korumak adına gerekli incelemeleri yaparak Müşteri’ye yedeğini verebilir.

Madde 7.3: İllegal içerik barındırmakta olan bir Müşteri’nin hesabı askıya alınmaktadır. Bu hesabın yedeğini KAVASNET, Müşteri’ye vermeme hakkını saklı tutar. Veya hizmet politikası gereği kendi haklarını korumak adına gerekli incelemeleri yaparak Müşteri’ye yedeğini verebilir.

Madde 7.3: İllegal içerik barındırmakta olan bir Müşteri’nin hesabı askıya alınmaktadır. Bu hesabın yedeğini KAVASNET, Müşteri’ye vermeme hakkını saklı tutar. Veya hizmet politikası gereği kendi haklarını korumak adına gerekli incelemeleri yaparak Müşteri’ye yedeğini verebilir.

8- Başka Müşterilerin Hizmet Almasını Engelleyici İçerik Bulundurmak

Madde 8.1: Müşteri, kullandığı hizmetlerde limitsiz olarak belirtilen tüm kaynakların iyi niyet ve genel kullanım şartlarına uygun şekilde kullanması durumunda limitsiz olduğunu kabul ederek hizmetine devam eder. Sunucu kaynaklarının aşırı kullanımı veya kaynakların amacı dışında kullanımı gibi durumlar olması durumunda KAVESNET, Müşteri’yi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir. Ya da kullanımları hizmetin özelliklerine göre limitleyebilir.

Madde 8.2: KAVASNET’in sunucuları üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; Hack, Crack, Warez, Adult ve MP3 içeriği dahildir.

Madde 8.3: KAVASNET sunucuları üzerinde spamming (istenmeyen posta gönderimi ) ve phishing yaptığı tespit edilen hesaplar, bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır. Spam neticesinde doğabilecek maddi zararlardan tamamen Müşteri sorumludur.

Madde 8.3: KAVASNET sunucuları üzerinde spamming (istenmeyen posta gönderimi ) ve phishing yaptığı tespit edilen hesaplar, bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır. Spam neticesinde doğabilecek maddi zararlardan tamamen Müşteri sorumludur.

9- İade Koşulları

Madde 9.1: KAVESNET, haber vererek veya haber vermeksizin herhangi bir hizmeti, geri ödeme yapmaksızın veya kısmi geri ödeme yaparak, sebep göstermeksizin, istediği zaman tek taraflı olarak sonlandırma hakkını saklı tutar.

Madde 9.2: KAVESNET, iade taleplerinde her zaman yapıcı davranmaya özen gösterecek, Müşteri ile iletişime geçerek yaşadığı sorunun KAVESNET ’ten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edecektir. Eğer sorun KAVESNET ’ten kaynaklanıyorsa iade talebi onaylanacaktır.

Madde 9.3: KAVESNET ’in kabul gördüğü geri iade isteklerinden, Müşteri iade faturası kesemiyor ise KDV oranı kadar kesinti yapar ve varsa banka havale/EFT ya da sanal pos komisyon ücretini kestikten sonra kalan ücreti iade eder. Geri iade isteği yapıldığı takdirde, KAVESNET, bu isteği en erken 5 gün en geç 1 ay içerisinde gerçekleştirme hakkını, şirketin o anki kararına bağlı olarak saklı tutar. Geri iade yalnızca ödemeyi yapan banka hesabına/kartına yapılabilir.

Madde 9.4: KAVESNET’in herhangi bir çalışanına hakarette bulunmak, kaba davranışlar sergilemek, destek hizmetimizi değersizleştirecek söz ve davranışlarda bulunmak; Müşteri’nin hesabının/aldığı hizmetin/hizmetlerin askıya alınmasına/sonlandırılmasına sebebiyet verecektir. Böyle bir durumda, herhangi bir iade yapılmaksızın Müşteri üyeliği sonlandırılacak ve sözleşme feshedilecektir. KAVESNET ’ten hizmet alan Müşteri, KAVESNET çalışanları aleyhine ticari itibarı zedeleyici her türlü yorum, davranış, ilan, afiş, yazı, söz gibi fiillerden kaçınacağını taahhüt etmektedir. Müşteri, aksine bir davranış halinde, maddi-manevi tazmin yükümlülüğü altında olduğunu taahhüt eder.

Madde 9.5: KAVESNET’in sunucularına dolaylı olarak veya doğrudan zarar veren ve/veya yavaşlama/kesinti gibi sorunlara yol açan, ddos vb. saldırı alan uygulamalar haber vermeksizin ve ücret iadesi yapılmaksızın sonlandırılabilir. Bu gibi durumlarda KAVESNET,  Müşteri’den oluşan zararı karşılamasını talep edebilir. Böyle bir durumda Müşteri’nin gerekli ücreti, itiraz etmeksizin, talep edilen süre içerisinde ödeme sorumluluğu bulunmaktadır. Ücreti ödenmiş hizmetler için, hizmet süresi dolmadan hizmetin iptal edilmesi halinde (hizmet sözleşmesine aykırı kullanım, kullanıcı isteği vb. sebeplerle) hizmet ücretinin tamamının veya kullanılmayan sürenin ücretinin iadesi yapılmayacaktır. Müşteri, hesabında bulunan krediyi KAVESNET’ten alabileceği hizmetler için kullanabilir fakat erken sonlandırılacak hizmetler için iade yapılmayacak veya Müşteri hesabına kredi eklenmeyecektir.

10- DestekSistemi


Madde 10.1:
KAVESNET’ in sağladığı tüm hizmetlerde self managed destek sistemi geçerlidir ve ticket ile bildirilmesi zorunludur. KAVESNET kendinden kaynaklı bir sorun olmadığı durumlarda Müşteri’ye destek vermeme hakkını saklı tutar.

11- Argo Kelime/Ağır Hakaret


Madde 11.1:
Destek talepleri veya iletişim araçları içerisinde hakaret/küfür ya da aşağılama tespit edildiğinde KAVESNET, Müşteri’nin hizmetini askıyla alma veya kalıcı olarak silme hakkını saklı tutar. Herhangi bir ön uyarı ve ücret iadesi söz konusu değildir.

12- Karalama/Kötüleme

Madde 12.1: Müşteri sorumlulukları arasında KAVASNET’i karalama, olumsuz eleştirme, internet ortamında ya da başka platformda bu tarz kampanyalar düzenlendiği takdirde hesap sorgusuz ve sualsiz olarak sunuculardan silinecek ve KAVASNET, hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

13- Hizmet Yükseltme/Düşürme

Madde 13.1: KAVESNET tarafından sağlanmış olan tüm hizmetlerde paket düşürme işlemi yapılmamaktadır.

Madde 13.2: Yükseltme siparişlerinde otomatik yükseltme sistem tarafından sağlanmadığı takdirde kullanıcı bu durumu sistem yöneticilerine bildirmek ile yükümlüdür.

14- Fesih

Madde 14.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, KAVESNET hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

Madde 14.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 14.3: Müşteri, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 7 iş günü içerisinde yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda feshetme hakkına sahiptir.

Madde 14.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından feshedilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

15- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Madde 15.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 15 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında KAVESNET’e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). KAVESNET gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Madde 15.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Konuşmayı Başlat
Satış Öncesi Destek
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?